Estrids søn, Svend - kongen, der ændrede Danmark

 

"Han er den konge, som har betydet mest for Danmark og for danskerne", mener Kaj Stillinger. "Han førte os fra vikingetiden ind i middelalderen, og han forstod tidligt, at kongemagen og kirken skulle arbejde sammen for at føre Danmark videre. Der er derfor en stor forløsning for mig at kunne give Svend Estridsen den bog, som han har fortjent"

Forfatteren Kaj Stillinger er født 1943. Har i en årrække været medlem af Folketinget for SF og har altid været royalist.

 

Han har været medlem af hjemmeværnet og har aftjent sin værnepligt ved Den kongelige Livgarde.

 

Et ønske om at skrive en roman om Svend Estridsen har ligget hos ham siden slutningern af 1960'erne.

Copyright © Kaj Stillinger